Parkupprustning Kvarnparken

Danderyd

Gäller från: 8 april 2024 08:00

Beräknas klart: 14 juni 2024 18:00

Blomsterprakt, ny promenadslinga, fler sittplatser, lekfulla inslag och en glänta med en gyllene sten. Allt detta kan ni snart åtnjuta i lummiga och trivsamma Kvarnparken!

Lokalisering av åtgärder: I parkens västra del.
Kvarnparken med sittplatser och perennplanteringar idag. Gångvägen kommer att förlängas och kopplas samman med befintlig stig, perennytorna kommer att utökas.

Under våren 2024 fortsätter vi rusta upp en del av Kvarnparken. Vi kommer att plantera nya växter; lökar, perenner, buskar och träd. Planteringen delas upp i olika färgskikt och kommer att bjuda på blomsterprakt från april-oktober. Den befintliga parkstigen förlängs och delas upp så att besökare kan komma nära planteringarna och gå ny slinga genom parken. Sittplatser tillkommer i bästa sol-läge och inne i gläntan för de som söker skugga. Gläntan bjuder på ett inslag av mystik med en oregelbunden stensättning och en gyllene sten som kommer att bli vackrare med tiden och mer gyllene ju mer man tar på den. Pilkojjorna under eken blir ett lekfullt inslag som lockar de yngre besökarna in i parken.

Växter med variation

Mycket fokus har lagts på växtmaterialet i parkens omgestaltning med mål att skapa en spännande variation, mycket olika växter för besökaren att upptäcka och inspireras av och blomsterprakt som varar hela säsongen. Under träden bakom de befintliga bänkarna anläggs en woodland plantering med växter som klarar av det skuggigare läget. Här kommer det att finnas perenner med spännande bladverk och lund

Under de två större pilarna utökas den befintliga planteringen och här kommer det att bli övervägande vita växter som får ta plats i den vandrande skuggan under träden. Den vita färgen kommer att lysa upp och ge ett lugn till den lummiga miljön.

Parkstigar genom färgsprakande skådespel

Den befintliga parkstigen tog slut här vid två bänkar och den kommer nu att förlängas och gå som en slinga genom parken. Den delar på sig och ger två alternativa vägar ut tillbaka till den större parkvägen som går längs med ån.

Vidare från den vita planteringen och längs med de nya parkstigarna kommer ett färgsprakande skådespel att ta plats. Det börjar med en gul plantering som över går i orange, rosa, och slutligen en violett avslutning. Det kommer att planteras perenner i olika höjder och textur med det gemensamma att blomterfärgen är densamma i de olika delarna. För att skapa stabilitet och höjd till planteringarna så kommer det att finnas buskar i varje del som även de är en del av färgschemat.

Slutligen kommer det att planteras en fond av buskar och perenner mot staketet mot badet för att rama in parken och ge rygg åt de bänkar som placeras längs med den delen av parkstigen. De befintliga insektshotellen som är bebodda av bland annat sandmurarbin har varsamt tagits om hand om kommer att placeras tillbaka i denna del av parken. I planteringarna kommer det att finnas gott om nektar för pollinerande insekter och det i kombination med närheten till ån ger goda förutsättningar för parken att bidra med goda förutsättningar för fjärilar och bin att trivas.

Varmt välkomna, vi på parkavdelningen hoppas att parken ska bli ett uppskattat besöksmål för invånare och besökare och ge extra guldkant på hundpromenaden framöver!

Läs mer om Kvarnparken och ta del av växtlistor med bilder som ingår i upprustningen här.

Etableringsbevattning av perenner i Kvarnparken

Vi har anlagt växtbäddarna med en specialjord innehållande pimpsten och biokol för bästa vatten, luft och näringshållande förmåga. Den bevattning vi utför är endast under etableringsfasen denna växtsäsong. Perennerna kan komma att se ledsna och hängiga ut under längre torrperioder - men de ska inte dö.  Vattning utförs tidig förmiddag varje till varannan dag vid torka. Blir det en regnig sommar så sköter det sig själv. 

Moment som utförs

  • Anläggning av grusad parkstig
  • Stenläggning runt planteringsytorna
  • Anläggning av pilkojor
  • Förberedelse av planteringsytor, påförsel av jordsubstrat
  • Växtplantering
  • Återställningsarbeten

Så påverkas du

  • Det kan vara svårt att ta sig fram på längs vissa stråk under arbetes gång.
  • Ett visst oljud kan förekomma medan entreprenören använder sina maskiner för att utföra arbetet.

Frågor

Kontakta kommunen