Mörbygårdsvägen/Golfvägen: Vi rustar upp utemiljöerna

Danderyd

Gäller från: 12 juni 2023 06:00

Beräknas klart: 31 december 2023 17:00

Det pågår upprustning av vattenledningsnätet längs med Mörbygårdsvägens södra sida. Vi kommer under november och framåt återställa och nyanlägga planteringar kring den nya pumpstationen vid Golfvägen 1.

Detta görs

  • Vi har bytt ut och rustat upp vattenledningar och byggt en ny pumpstation.
  • Vi kommer därefter att lägga plattor på gångstråket utanför Golfvägen 1-3.
  • Vi återställer grönytorna och planterar träd och lökväxter i den mån årstiden tillåter.
  • Vi ska även åtgärda belysningen på södra parkeringen i Mörby centrum.

Så påverkas du

  • Vi kommer tillfälligt att behöva leda om gång- och cykeltrafik.
  • Fordonstrafiken på Golfvägen/Mörbygårdsvägen kan tidvis påverkas.
  • Vissa moment kan innebära störande ljud. Tack för ditt tålamod!

Åtgärder kommer att vidtas för att bostäder och verksamheter ska vara tillgängliga trots markarbeten i området. 

Frågor

Kontakta kommunen