Vi förbättrar gatubelysningen på Hjördisvägen

Djursholm

Gäller från: 27 augusti 2020 07:00

Beräknas klart: 8 september 2020 17:00

Under kommande veckor förbättrar vi belysningen på Hjördisvägen.

Arbetet görs för att få en bättre driftsäkerhet i området samt för att förebygga framtida fel. Arbetet utförs av Bogfelts, på uppdrag av Danderyds kommun.

Detta görs

  • Vi schaktar med syfta att byta kabeln till gatubelysningen.
  • Vi byter stolpar och armaturer.

Så påverkas du

  • Framkomligheten kan bli begränsad, men vi ska försöka undvika detta så gott det går.
  • Det går alltid att prata med grävaren om ni har ärenden som förhindras av vårt arbete.

Frågor

Kontaktcenter