Höjdvarningssytem vid Fribergabron

Danderyd

Gäller från: 1 juni 2020 07:00

Beräknas klart: 5 juli 2020 17:00

Kommunen har monterat ett höghöjdshinder vid Fribergabron för att förhindra höga fordon från att köra in i bron. Nu kvartstår arbete med att laga en skada i bron.

Detta är klart

  • Hårt och mjukt hinder har monterats på båda sidor om bron för att förhindra påkörning. Den fria höjden där är 3,5 meter.
  • Det hårda hindret placeras 20 meter från bron i form av en balk.
  • Det mjuka hindret placeras 40 meter från bron och består av en liggande del placerad i fackverksstolpar.

Detta görs nu

  • Bron skadades vid en påkörning i mars 2020. Nu lagas de ytliga skadorna.
  • Tillfälliga trafikljus reglerar trafikflödet på platsen.
  • Arbetet beräknas vara klart den 3 juli.

Frågor

Kontaktcenter