Informationssystem monteras vid övergångsställen

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Gäller från: 30 september 2019

Beräknas klart: 6 oktober 2019

Under vecka 40 monteras förstärkta informationsskyltar vid ett antal övergångsställen i kommunen.

Skyltarna har bland annat extra lampor som blinkar vid övergångställen och finns redan idag runt om i kommunen.

Insatsen är en del i kommunens trafikinvesteringsprogram för säkrare trafikmiljö.

Arbetet genomförs av Svevia & Amparo Solutions för Tekniska kontoret.

Detta görs:

Vi monterar informationssystem på följande platser:

  • Stockholmsvägen, i höjd med korsningen Långängsvägen
  • Stockholmsvägen, i höjd med korsningen Vasavägen
  • Stockholmsvägen, i höjd med korsningen Trappvägen
  • Enebybergsvägen, i höjd med korsningen Askvägen
  • Enebybergsvägen, i höjd med Enebyängens handelsplats
  • Breda vägen, i höjd med korsningen Arholmavägen
  • Sveavägen, i höjd med korsningen Stockholmsvägen
  • Mörbygårdsvägen, i höjd med Nordiska Hem
  • Danderydsvägen i höjd med korsningen Rinkebyvägen

Så påverkas du:

  • Det kan vara begränsad framkomlighet under arbetets gång.

Frågor

Kontaktcenter