Mörbygårdsvägen: Vi förbättrar väglaget och ökar trafiksäkerhet

Danderyd

Gäller från: 16 september 2019

Beräknas klart: 5 oktober 2019

Med start vecka 38 i september gör vi insatser för att öka trafiksäkerheten på Mörbygårdsvägen vid Inverness.

Sträckan mellan Inverness och Skogsslingan får ny asfalt. Det blir också väghinder för att sänka hastigheten vid Inverness och vid hållplats Mörbylund.

Insatsen är en del i kommunens trafikinvesteringsprogram för säkrare trafikmiljö.

Arbetet genomförs av PEAB för Tekniska kontoret.

Detta görs:

  • Natten till den 19 september och den 20 september fräser vi asfalten mellan Inverness och Skogsslingan samt ett körfält i vardera riktning vid bussterminalen. Därefter lägger ny asfalt på berörda delar.
  • Vi lägger väghinder, så kallade busskuddar, vid Inverness och vid hållplats Mörbylund, under gång- och cykelbron.

Så påverkas du:

  • Det kan vara begränsad framkomlighet under arbetets gång.
  • Arbetet sker mestadels nattetid. Flaggvakter finns på plats för att guida trafikanter.

Frågor

Kontaktcenter