Samsöviken: Vi undersöker sjöbotten

Djursholm

Gäller från: 31 augusti 2020 08:00

Beräknas klart: 18 september 2020 17:00

Under september genomförs en bottenundersökning i vattnet utanför Strandvägen i Djursholm. Arbete görs under vecka 37 och 38.

Så märker du av bottenundersökningen

  • Det som kommer att märkas är att en mindre båt åker fram och tillbaka i vattnet för att utföra en ekolodsundersökning. Båten är märkt ”sjömätning” samt företagsloggan ”Clinton Marine Survey”.

Varför görs undersökningen?

På sikt behöver Danderyds kommun förnya VA-ledningarna i närområdet. Undersökningen görs för att se om det är möjligt att förlägga framtida VA-ledningar (ledningar för vatten och avlopp) på sjöbotten.

Bottenundersökningen görs för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt inför ett sådant projekt. Om och i så fall när det blir aktuellt att genomföra ett ledningsbyte kommer du som närboende att få mer information.

Frågor

Kontaktcenter