Skogsviks strand: Vi säkrar bergsslänten längs gång- och cykelbanan

Danderyd

Gäller från: 16 september 2019

Beräknas klart: 31 oktober 2019

Under vecka 38-44 rensar och förstärker vi bergslänten utmed gång- och cykelbanan mellan Roddarestigen och Skogsviks strand.

Arbetet görs som en säkerhetsåtgärd för att se till att inga lösa stenar faller ner på gång- och cykelbanan. Rensningen av stenar och förstärkningen av bergsslänten görs i etapper med start vid Roddarestigen vecka 38-44.

Arbetet utförs av Bergsäker på uppdrag av Tekniska kontoret.

Detta görs:

  • Lösa stenar och stenar som bedöms kunna lossna inom den närmaste framtiden skrotas ner. Skrotning innebär att materialet bryts och knackas ner med spett under kontrollerade former. Större block som kan vara en risk bultas fast.
  • Träd som kan vara en säkerhetsrisk tas ner. Anledningen är att trädrötter kan tränga in i sprickor i berget och orsaka att bergmaterial bryts loss.
  • Nedfallet material, berg- och växtmaterial, samlas upp i containrar som placeras vid vändplanerna på Roddarstigen respektive Skogsviks strand.

Så påverkas du:

  • Om du har möjlighet uppmanar vi dig att välja en annan färdväg. På så sätt kan arbetet genomföras så säkert och effektivt som möjligt.
  • Gång- och cykelbanan stängs inte av eftersom den används flitigt och alternativa vägar innebär en stor omväg för många. Trafikflödet regleras av vakter på plats och det kan innebära viss väntetid. Anledningen är att arbetet i slänten måste avbrytas för att släppa förbi trafikanter.
  • Det kan vara viss begränsad framkomlighet längs vägen på grund av nedfallet material. Periodvis monteras vägräcken ned.
  • Lastningsfordon trafikerar gångbanan.

Frågor

Kontaktcenter