Säsong för asfaltering och beläggning

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 15 november 2022 09:00

Varje år förbättrar vi beläggning och asfalt på gator i kommunen. Syftet är att vägbanorna ska hålla en god och säker standard. Arbetet startar varje år i april.

Vägskador syns inte alltid med blotta ögat. Precis som vid all typ av underhållsarbete genomförs beläggningsarbetet i förebyggande syfte innan skador i gatan blir mer omfattande.

Säsongen för beläggningsarbete startar i april varje år och avslutas när det är ca 5 grader i marken.

Detta görs

På de gator där vi förbättrar beläggningen görs följande arbete:

  • Vi byter samtliga gamla brunnslock och justerar rännstensbrunnar för avrinningen ska fungera så bra som möjligt.
  • Vi fräser bort den gamla asfalten från gatan.
  • Vid behov byter vi trasiga och dåliga kantstenar.
  • Vi asfalterar vägen. Vid behov målas linjerna.
  • Stödkant läggs mot asfaltskant och packas.

Så påverkas du

  • Det är viktigt att alla bilar är borta från gatan när asfaltering sker.
  • Det kan vara svårt att ta sig in och ut till sina fastigheter under själva asfalteringen. Tack för samarbete under arbetets gång!

Tänk på!

  • Du som fastighetsägare måste klippa in din häck så att det inte blir skador på den vid arbetet.
  • Finns det träd med låga trädkronor, över vägen samt runt belysningen, som är som tillhör dig som fastighetsägaren behöver du även beskära dessa.
  • Det ska vara fritt 4,7 m över väg- och gångbana. Belysningen ska också hållas fri.

Frågor

Kontaktcenter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.