Säsong för asfaltering och beläggning

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Gäller från: 1 maj 2023 08:00

Beräknas klart: 31 augusti 2023 17:00

Varje år förbättrar vi beläggning och asfalt på gator i kommunen för att de ska hålla god och säker standard. Beläggningsarbetet startar i april varje år och avslutas när det är cirka 5 grader i marken.

Följande större vägarbeten planeras från maj till och med augusti 2023. Viktigt att veta är att arbetet kan styras av väder och den dagsaktuella förutsättningen på gatan. Planeringen är därmed preliminär och kan skifta med kort varsel.

Här planerar vi för beläggningsarbete 2023

Näsbyvägen

(mellan Bråvallavägen – Fimbullsvägen – Svalnäsvägen)

 • Arbetet pågår från 2023-05-08 och beräknas vara klart 2023-05-31.

Detta görs och så påverkas trafiken:

 • Vi fräser och asfalterar gatan.
 • Omlagd körväg vid arbete. Kontrollera alternativa körvägar.
 • Flaggvakter kan hjälpa till att berätta vilka vägar man kan köra.

Kyrkogårdsvägen

(Danderydsvägen – Arholmavägen), Arholmavägen (Kyrkogårdsvägen – ca 100 meter österut)

 • Arbetet pågår från 2023-05-08 och beräknas vara klart 2023-06-16.

Detta görs och så påverkas trafiken:

 • Vi fräser och asfalterar gatan.
 • Vi byter vägräcke, förbättrar dagvattenåtgärder, tillgänglighetsanpassar övergångsställen och breddar trottoar.
 • Omlagd körväg vid arbete. Kontrollera alternativa körvägar som bilist.
 • Gående följer anvisningar via skyltar, busshållplats flyttas 50 meter söderut.
 • Flaggvakter hjälper till på plats.

Kronovägen

 • Arbetet pågår från 2023-05-08 och beräknas vara klart 2023-06-09.

Detta görs och så påverkas trafiken:

 • Vi fräser och asfalterar gatan.
 • Vi breddar och tillgänglighetsanpassar trottoar och förbättrar dagvattenhanteringen.
 • Omlagd körväg vid arbete. Kontrollera alternativa körvägar.
 • Trafiken kan tidvis uppfattas som stökig.
 • Flaggvakter hjälper till på plats.

Vintervägen

(mellan Kronovägen – Dalgången)

 • Arbetet pågår från 2023-05-22 och beräknas vara klart 2023-06-23.

Detta görs och så påverkas trafiken:

 • Vi fräser och asfalterar gatan.
 • Vi river och gör en ny trottoar.
 • Omlagd körväg vid arbete. Kontrollera alternativa körvägar som bilist.
 • Boende på berörd avstängningssträcka, gående samt driftfordon kommer att kunna köra igenom arbetsplatsen. Prata med personal på plats.
 • Flaggvakter hjälper till på plats.

Vägskador syns inte alltid med blotta ögat. Precis som vid all typ av underhållsarbete genomförs beläggningsarbetet i förebyggande syfte innan skador i gatan blir mer omfattande. 

Vi är igång i hela kommunen under säsongen. Generellt gäller att vara uppmärksam på trafikomläggningar och alternativa färdvägar samt att följa anvisningar. Ta det extra lugnt – för din egen och vägarbetarnas säkerhet.

Detta görs

På de gator där vi förbättrar beläggningen görs följande arbete:

 • Vi fräser bort den gamla asfalten från gatan.
 • Vid behov byter vi trasiga och dåliga kantstenar.
 • Vi asfalterar vägen. Vid behov målas linjerna.
 • Stödkant läggs mot asfaltskant och packas.
 • Vi byter samtliga gamla brunnslock och justerar rännstensbrunnar för avrinningen ska fungera så bra som möjligt.
 • Vid behov breddar vi trottoarer och tillgänglighetsanpassar övergångsställen.
 • Vid behov byter vi vägräcke.

Så påverkas du

 • Det är viktigt att alla bilar är borta från gatan när asfaltering sker.
 • Det kan vara svårt att ta sig in och ut till sina fastigheter under själva asfalteringen. Tack för samarbete under arbetets gång!

Tänk på!

 • Du som fastighetsägare måste klippa in din häck så att det inte blir skador på den vid arbetet.
 • Finns det träd med låga trädkronor, över vägen samt runt belysningen, som är som tillhör dig som fastighetsägaren behöver du även beskära dessa.
 • Det ska vara fritt 4,7 m över väg- och gångbana. Belysningen ska också hållas fri.

Frågor

Fler projekt och åtgärder hittar du på:

Aktuell driftinformation

Hittar du inte den information du söker? Varje vecka, året om pågår punktinsatser för underhåll i kommunen. Då är det inte alltid den information finns här. Det kan också vara andra verksamheter och företag som gör arbeten.

Kontaktcenter