Öppet hus om detaljplan för nya bostäder vid Djursholms torg (Gandvik 8)

Ett förslag till ny detaljplan för Gandvik 8 vid Samsöparken, Djursholms torg har tagits fram. Förslaget omfattar en nybyggnation av bostäder (cirka 6 lägenheter) där värdshusbyggnaden ligger idag. Under perioden 18 oktober-17 november finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Den 7 november bjuder vi in till öppet hus på Djursholms bibliotek. Välkommen!

Arrangör: Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Planavdelningen.
Datum: 7 november 2023 - 7 november 2023
Tid: 17:00 - 19:30

Illustration över föreslagen ny bebyggelse/bostäder vid värdshusbyggnaden vid Samsöparken.

På biblioteket i Djursholm finns en modell över förslaget. Du kan också läsa mer på projektsidan. 

Gandvik 8