Våld i nära relationer syns inte alltid på ytan

Det kan handla om hot, tvångssex, nedlåtande ord, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll. Om du är utsatt för våld, om våld sker i din familj eller om du orolig för någon du tror är utsatt så finns det hjälp att få! Du är inte ensam. Om du är själv utsätter någon för våld kan du få hjälp att förändra ditt beteende.

Du kan få hjälp av socialförvaltningen i Danderyd på 08-568 910 00 (under kontorstid) och socialjouren på 08-410 200 40 (efter kontorstid). Är det akut ring alltid 112.

Våld i nära relationer

Till filmarkivet

Fler filmklipp från Omsorg & socialt stöd