Vilket upppdrag har vård och omsorg i egen regi?

Möt Anette Tingström, vård och omsorgschef i Danderyds kommun. - Oavsett vilken roll du har, så går vi hem och känner att vi verkligen har gjort skillnad! - Som pandemin har visat så har behovet av hälso- och sjukvårdskompetens ökat, och även digitaliseringen ställer högre krav på vår verksamhet framåt där vi nu också står inför ett generationsskifte.

Till filmarkivet

Fler filmklipp från Omsorg & socialt stöd