KF i korthet 201207

Kommunfullmäktiges ordförande Boris von Uexküll berättar kort om årets sista sammanträde där endast fem personer närvarade fysiskt och resten var med digitalt på distans och där tekniken nu fungerar imponerande bra. Ett stort antal val förrättades, beslutsärenden angående krishantering och sophämtning, nytt klimat- och miljöprogram togs, med mera.

Till filmarkivet

Fler filmklipp från Kommun & politik