KF i korthet 221018

Kommunfullmäktiges ordförande Boris von Uexküll berättar kort om det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige 17 oktober. Det var den nya mandatperiodens första sammanträde och med 51 ledamöter. Det valdes ett nytt presidium. Det antogs även en ny kommunikationspolicy, bland annat.

Till filmarkivet

Fler filmklipp från Kommun & politik