KF i korthet 221213

Kommunfullmäktiges ordförande Boris von Uexküll berättar kort om årets sista sammanträde 12:e december. Ny styrelse och nämnder valdes. Två viktiga beslut fattades.

Till filmarkivet

Fler filmklipp från Kommun & politik