Djursholm: möjlighet att tycka till om nya bostäder

Fram till den 6 mars finns det möjlighet att tycka till om ett förslag till nya bostäder i Djursholm, det så kallade Reidmar-projektet. Samrådsförslaget innebär i korthet att cirka 23 lägenheter och 9 radhus kan byggas vid Vendevägen/Fafnerstigen.

Om detaljplaneförslaget Reidmar

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga flerbostadshus och radhus i kvarteret Reidmar i Djursholm (Reidmar 7 och 8). Mot Vendevägen föreslås flerbostadshus med tre våningar. Mot Fafnerstigen föreslås radhus på två våningar och inredd vind. Radhusens höjd kommer att anpassas till kringliggande bebyggelse. I sydöstra delen av planområdet kan en lokal för service eller handel i uppföras. Parkering föreslås på gården.

Öppet hus 21 februari

Den 21 februari, kl. 17.30-19.00 arrangerar Miljö- och stadsbyggnadskontoret ett öppet hus i kommunens lokaler, Entrétorget, i Mörby centrum då alla som är intresserade kan träffa representanter för projektet och ställa frågor. Välkommen!

Mer information om projektet och detaljplanen

På projektsidan för Reidmar hittar du mer information om detaljplanen:

Reidmar 7 och 8 - bostäder