Danderyds kommun klättrar 50 placeringar på företagsklimatrankning

Danderyds kommun gör ett jättesprång och klättrar 50 placeringar i Sveriges Kommuner och Regioners och Stockholm Business Alliances årliga Nöjd kund-rakning, som är en bra värdemätare på företagsklimatet.

En ung tjej sitter framför en dator och pratar i mobiltelefonen.
Danderyds kommun följer kontinuerligt upp kundnöjdheten i strävan att förbättra service och bemötande i allt från upphandling till tillstånd- och tillsynsärenden.

Företagens vanligaste kontakt med kommunerna är genom tillsyn och tillstånd. Det gör Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) och Stockholm Business Alliances (SBA) undersökning om företagens uppfattning av bemötandet till en viktig värdemätare på kundnöjdhet och företagsklimat.

"Glädjande att företagarna ger högt betyg"

- Det är glädjande att företagarna ger Danderyds kommun högt betyg i årets Nöjd kund-index. Vi går från NKI 72 förra året till ett NKI på 76 i år. Med detta resultat förflyttar vi oss 50 placeringar upp i rankningen och går från placering 132 till placering 82 av Sveriges kommuner, säger Anna Wallin, näringslivsstrateg på Danderyds kommun.

Danderyds kommun har höga mål för att skapa bra företagsklimat och har stort fokus på de frågor som företagarna tycker kan förbättra. Kommunen jobbar på olika sätt med att stärka dialogen och den serviceinriktade myndighetsutövningen.

- Det är kul att arbeta med de här frågorna inom Danderyds kommun. Det finns ett stort engagemang och driv hos mina kollegor och de ska ha en eloge för det här arbetet. Visst finns det fortfarande utvecklingspotential, men de goda ord jag hör när jag gör företagsbesök och när jag nu också ser resultaten i mätningen får mig att känna att vi är på rätt väg, säger Anna Wallin.

Danderyds kommun över Sverigesnittet

Danderyds kommun följer kontinuerligt upp kundnöjdheten i strävan att förbättra service och bemötande i allt från upphandling till tillstånd- och tillsynsärenden. Undersökningen mäter faktiska ärenden inom sju olika myndighetsområden. Danderyds miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och brandtillsyn får i senaste mätningen högt betyg. Bygglovsavdelningen får godkänt efter att ha ökat i årets Nöjd kund-index. Danderyds kommun landar också över Sverigesnittet i mätningen inom upphandling (NUI).

För Danderyds kommun är det viktigt att företagarna känner att det finns en lyssnande partner i dialogen med näringslivet.

- Det är mycket glädjande att se den rejäla klättring Danderyds kommun gör i årets mätning. Utan att göra avkall på kvalitet och rättssäkerhet ska vår myndighetshetsutövning och upphandling präglas av stor lyhördhet för företagarnas behov. Vårt målmedvetna arbete att bli än vassare fortsätter”, säger Johan Lindberg kommundirektör.

"Vi ska göra vad vi kan för att möta företagens behov"

- Goda förutsättningar för ett starkt näringsliv är en viktig del i vår vision om att Danderyd ska vara den bästa kommunen att leva, bo och verka i. Här ska det finnas plats för idéer och initiativ att växa. Vi som kommun ska göra vad vi kan för att möta företagens behov, Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om hur Danderyds kommun jobbar med näringslivsfrågor här: Näringsliv och jobb.