Nu tar vi hand om återvinningsstationerna

Sedan årsskiftet ansvarar kommunerna för insamling av förpackningar. Det innebär bland annat att Danderyds kommun ansvarar för tömning och städning av återvinningsstationerna. I och med det uppdateras kontaktuppgifterna för behov av städning och tömning.

Tre containrar på rad.

Ny lagstiftning ger nytt ansvar

Från och med den 1 januari 2024 så är det kommunen som har hand om återvinningsstationerna. Det beror på ny lagstiftning som innebär att kommunerna tar över insamlingsansvaret för förpackningar. Tidigare låg detta ansvar på producenterna, det vill säga alla tillverkare och importörer av förpackade produkter. Återvinningsstationerna sköttes då av FTI (Förpackningsinsamlingen). Även om insamlingsansvaret nu skiftats så ska kommunerna få ersättning från producenterna för insamlingen.

Så sköts återvinningsstationerna

Behållare finns, liksom tidigare, för returpapper samt för förpackningar av plast, papper, glas och metall (förutom ministationen vid Danderydsvallen som endast tar pappers- och plastförpackningar samt returpapper). Tömning och städning utförs av avfallsbolagets SÖRABs upphandlade entreprenörer.

Återvinningsstationerna kommer att städas flera dagar i veckan och töms oftast dagligen vad gäller plast- och pappersförpackningar (på många stationer töms behållare för pappersförpackningar t o m två gånger per dag). 

Nya kontaktvägar för felanmälan

Anmälan om behov av tömning och städning görs via sopor.nu. Under "Hitta återvinningen" kan du söka upp en specifik station i Danderyd och göra anmälan. Här kan du även se scheman för städning och tömning.

Det går också bra att göra felanmälan genom att kontakta kundtjänsten på 010-251 89 62 (öppet 07–17 alla dagar).

sopor.nu