Många säckar trädgårdsavfall

Kommunens entreprenör för avfallshämtning (Verdis) har den senaste tiden noterat många svarta sopsäckar bredvid kärl för trädgårdsavfall ute i kommunen. Hämtning sker efter beställning samt endast i papperssäckar.

Budning av trädgårdsavfall – så funkar det

Hämtning av trädgårdsavfall är en populär tjänst där många abonnerar på hämtning i kärl (370-liter) åtta eller sjutton gånger per säsong. Det går även bra att beställa enskilda hämtningar i säck. 

Den senaste tiden har Verdis uppmärksammat att många abonnenter ställt ut en svart sopsäck bredvid sitt kärl för trädgårdsavfall. För att hämtning ska ske måste beställning göras. Trädgårdsavfallet behöver även läggas i komposterbar papperssäck utan inbyggd plast.

Beställning görs genom att kontakta kommunens kundtjänst för avfall hos Verdis på avfall@danderyd.se eller 08-408 080 70.

Trädgårdsavfall – tjänster och priser