Sök

Filter

Filtrera på typ

13 träffar på vattenplan

Menade du: vatten leverantör

Remissförslag Vattenplan för Danderyds kommun.pdf

08 juni 2021

2021-05-11 Diarienummer: KS 2021/0254 Vattenplan för Danderyds kommun Danderyds kommun REMISSVERSION sid 2 (52) Innehåll 1. Sammanfattning ..............................


Kunskapsunderlag för Danderyds kommuns Vattenplan och dagvattenplan.pdf

08 juni 2021

2021-05-11 Kunskapsunderlag för Danderyds kommuns Vattenplan och Dagvattenplan Danderyds kommun REMISSVERSION sid 2 (65) Innehåll 1. Inledning ..........................


Vattenkvalitet

15 oktober 2021

Vatten är vår mest värdefulla naturresurs och att nå en god vattenkvalitet är av största vikt för vår hälsa och miljö. Just nu tar kommunen fram två viktiga styrdokument inom vattenområdet; en Vattenplan och en Dagvattenplan.


Bilaga 2 till Vattenplanen - Karta över samtliga fysiska åtgärder.pdf

08 juni 2021

! ! ! ! ! ! ! ! ! Innehåll Prioriterade åtgärder denna förvaltningscykel, ytor att reservera Åtgärder, ej prioriterade denna förvaltningscykel Kommungräns ortofargkombinerad 0 1 20,5


Bilaga 1 till Vattenplanen - Åtgärder för en förbättrad vattenmiljö i Danderyds kommun.pdf

08 juni 2021

2021-05-11 sid 1 (15) Bilaga 1 till vattenplanen – Åtgärder för en förbättrad vattenmiljö i Danderyds kommun Nedan redovisas en åtgärdslista för samtliga framtagna åtgärder för en


Kapitel 6. Mark- och vattenanvändning - Samrådsförslag för Danderyds översiktsplan.pdf

03 maj 2021

DIARIENUMMER: KS 2019/0261 SAMRÅDSHANDLING 2021-05-03 Nora torg – Fotograf Erik Somnäs 2020 Diarienr: KS 2019/0261 2 (32) 2021-05-03


Remissförslag - Dagvattenplan för Danderyds kommun.pdf

08 juni 2021

2021-05-11 Diarienummer: KS 2021/ 0255 Dagvattenplan för Danderyds kommun Danderyds kommun REMISSVERSION sid 2 (42) Innehåll 1. Inledning ................................


Verksamhetsstöd tillhörande miljö- och klimatprogram 2021-2030_uppdaterad.pdf

09 februari 2021

KS 2019/0120 1 Verksamhetsstöd tillhörande Miljö- och klimatprogram 2021 - 2030 Genomförande Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, bolagsstyrelse och nämnder har det politiska ansvaret


Kapitel 2. Utgångspunkter - Samrådsförslag för Danderyds översiktsplan.pdf

03 maj 2021

DIARIENUMMER: KS 2019/0261 SAMRÅDSHANDLING 2021-05-03 Stocksund - Fotograf Helena Eriksson Diarienr: KS 2019/0261 2 (21) 2021-05-03


Kapitel 3. Nuläge - Samrådsförslag för Danderyds översiktsplan.pdf

05 maj 2021

DIARIENUMMER: KS 2019/0261 SAMRÅDSHANDLING 2021-05-03 Samsöviken - Fotograf Erik Somnäs 2020 Diarienr: KS 2019/0261 2 (63) 2021-05-03