Sök

Filter

Filtrera på typ

29 träffar på vattenplan

Vattenplan för Danderyds kommun 2021-2027.pdf

28 juni 2022

Vattenplan för Danderyds kommun 2021–2027 Dokumentets syfte Vattenplanens syfte är att vara det centrala styrdokumentet för att nå kommunens övergripande mål för vattenarbete


Vattenplan för Danderyds kommun 2021-2027.pdf

29 juni 2022

Vattenplan för Danderyds kommun 2021–2027 Dokumentets syfte Vattenplanens syfte är att vara det centrala styrdokumentet för att nå kommunens övergripande mål för vattenarbete


Kunskapsunderlag till vattenplan, dagvattenplan och riktlinjer för dagvatten (2022).pdf

28 juni 2022

Kunskapsunderlag för Vattenplan, Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten Danderyds kommuns kunskapssammanställning för styrdokumenten Vattenplan (Dnr. KS 2021/0254), Dagvattenplan och


Kunskapsunderlag till vattenplan, dagvattenplan och riktlinjer för dagvatten.pdf

29 juni 2022

Kunskapsunderlag för Vattenplan, Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten Danderyds kommuns kunskapssammanställning för styrdokumenten Vattenplan (Dnr. KS 2021/0254), Dagvattenplan och


Vattenkvalitet

19 december 2023

Vatten är vår mest värdefulla naturresurs och en god vattenkvalitet är grundläggande för miljö och hälsa. I Danderyd har vi tre viktiga styrdokument med konkreta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.


Bilaga till Kunskapsunderlag - Föroreningsbelastning.pdf

29 juni 2022

2022-05-30 sid 1 (2) Bilaga 1 till Kunskapsunderlag för Vattenplan, Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten – Föroreningsbelastning Under 2006 utfördes en utredning där


A5 Danderyd_sep 2022_korr3.pdf

16 september 2022

DANDERYDS KOMMUN Återvunnet material bidrar till vattenrening Så sköter du dina egna VA-ledningar Spola rätt och skona miljön Dagvattenrening i Edsviken HÖSTEN 2022 Naturlig


KFN 2021.doc

02 februari 2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-02 § 1 Besök – information från Demokrati jubileum 2021 och ”Sparks generation” § 2 Förslag att kommunfullmäktige medger kultur- och


Ärende 6. Tjänsteutlåtande Svar på remiss gällande förslag till miljö- och klimatprogram för Danderyds kommun 2021-2030.pdf

21 september 2020

Tjänsteutlåtande 1 (4) DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Datum Diarienummer 2020-09-08 2020-596 Carl-Johan Bernelid Miljö- och hälsoskyddsnämnden Svar på remiss


KS 2022.doc

23 februari 2023

Kommunstyrelsen 2022 2022-01-17 Sammanfattning av demokratijubileet § 1 Uppdrag att utreda Djursholms AB:s ägande av vissa fastighetstyper § 2 Remissvar avseende granskning av Täby kommuns