Sök

Filter

Filtrera på typ

14 träffar på vattenplan

Menade du: skyfallskartering, dagvattenplan

Remissförslag Vattenplan för Danderyds kommun.pdf

08 juni 2021

2021-05-11 Diarienummer: KS 2021/0254 Vattenplan för Danderyds kommun Danderyds kommun REMISSVERSION sid 2 (52) Innehåll 1. Sammanfattning ..............................


Kunskapsunderlag för Danderyds kommuns Vattenplan och dagvattenplan.pdf

08 juni 2021

2021-05-11 Kunskapsunderlag för Danderyds kommuns Vattenplan och Dagvattenplan Danderyds kommun REMISSVERSION sid 2 (65) Innehåll 1. Inledning ..........................


Bilaga 1 till Vattenplanen - Åtgärder för en förbättrad vattenmiljö i Danderyds kommun.pdf

08 juni 2021

2021-05-11 sid 1 (15) Bilaga 1 till vattenplanen – Åtgärder för en förbättrad vattenmiljö i Danderyds kommun Nedan redovisas en åtgärdslista för samtliga framtagna åtgärder för en


Bilaga 2 till Vattenplanen - Karta över samtliga fysiska åtgärder.pdf

08 juni 2021

! ! ! ! ! ! ! ! ! Innehåll Prioriterade åtgärder denna förvaltningscykel, ytor att reservera Åtgärder, ej prioriterade denna förvaltningscykel Kommungräns ortofargkombinerad 0 1 20,5


Vattenkvalitet

08 juni 2021

Vatten är vår mest värdefulla naturresurs och att nå en god vattenkvalitet är därför av största betydelse för människans hälsa och miljö. Just nu tar kommunen fram två viktiga styrdokument inom vattenområdet som du får tycka till om: en Vattenplan och en Dagvattenplan.


Danderyd presterar bra i miljörankning

24 maj 2021

Danderyd placerar sig återigen högt upp i tidningen Aktuell Hållbarhets miljörankning. Danderyd ligger nu på plats 18 av Sveriges 290 kommuner vilket är en placering bättre än föregående år. I


Kapitel 6. Mark- och vattenanvändning - Samrådsförslag för Danderyds översiktsplan.pdf

03 maj 2021

DIARIENUMMER: KS 2019/0261 SAMRÅDSHANDLING 2021-05-03 Nora torg – Fotograf Erik Somnäs 2020 Diarienr: KS 2019/0261 2 (32) 2021-05-03


Verksamhetsstöd tillhörande miljö- och klimatprogram 2021-2030_uppdaterad.pdf

09 februari 2021

KS 2019/0120 1 Verksamhetsstöd tillhörande Miljö- och klimatprogram 2021 - 2030 Genomförande Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, bolagsstyrelse och nämnder har det politiska ansvaret


Remissförslag - Dagvattenplan för Danderyds kommun.pdf

08 juni 2021

2021-05-11 Diarienummer: KS 2021/ 0255 Dagvattenplan för Danderyds kommun Danderyds kommun REMISSVERSION sid 2 (42) Innehåll 1. Inledning ................................


Kapitel 2. Utgångspunkter - Samrådsförslag för Danderyds översiktsplan.pdf

03 maj 2021

DIARIENUMMER: KS 2019/0261 SAMRÅDSHANDLING 2021-05-03 Stocksund - Fotograf Helena Eriksson Diarienr: KS 2019/0261 2 (21) 2021-05-03


1
2