Sök

Filter

Filtrera på typ

14 träffar på vattenplan

Vattenplan för Danderyds kommun 2021-2027.pdf

29 juni 2022

Vattenplan för Danderyds kommun 2021–2027 Dokumentets syfte Vattenplanens syfte är att vara det centrala styrdokumentet för att nå kommunens övergripande mål för vattenarbete


Kunskapsunderlag till vattenplan, dagvattenplan och riktlinjer för dagvatten.pdf

29 juni 2022

Kunskapsunderlag för Vattenplan, Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten Danderyds kommuns kunskapssammanställning för styrdokumenten Vattenplan (Dnr. KS 2021/0254), Dagvattenplan och


Vattenkvalitet

29 juni 2022

Vatten är vår mest värdefulla naturresurs och en god vattenkvalitet är grundläggande för miljö och hälsa. I Danderyd har vi tre viktiga styrdokument med konkreta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.


Så ska vattenkvaliteten förbättras i Danderyd

21 juni 2022

Danderyd omges till stora delar av vatten med Edsviken i väster, Lilla Värtan i söder och Stora Värtan i öster. Här finns även en mängd vattendrag och sjöar. Men kommunens vattenförekomster är hårt


Bilaga till Kunskapsunderlag - Föroreningsbelastning.pdf

29 juni 2022

2022-05-30 sid 1 (2) Bilaga 1 till Kunskapsunderlag för Vattenplan, Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten – Föroreningsbelastning Under 2006 utfördes en utredning där


Riktlinjer för dagvatten 2021-2027.pdf

21 juni 2022

Riktlinjer för dagvatten för Danderyds kommun 2021–2027 Dokumentets syfte Riktlinjerna ska ge vägledning och stöd till Danderyds kommuns förvaltningar vid hantering av dagvatten i


Verksamhetsstöd tillhörande miljö- och klimatprogram 2021-2030_uppdaterad.pdf

09 februari 2021

KS 2019/0120 1 Verksamhetsstöd tillhörande Miljö- och klimatprogram 2021 - 2030 Genomförande Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, bolagsstyrelse och nämnder har det politiska ansvaret


Dagvattenplan 2021-2027.pdf

21 juni 2022

Dagvattenplan för Danderyds kommun 2021–2027 Dokumentets syfte Dagvattenplanen klargör ansvaret för hantering av såväl dagvatten som för dagvattenanläggningar inom kommunen. Planen


dagvattenplan-2021-2027.pdf

22 juni 2022

Dagvattenplan för Danderyds kommun 2021–2027 Dokumentets syfte Dagvattenplanen klargör ansvaret för hantering av såväl dagvatten som för dagvattenanläggningar inom kommunen. Planen


Förslag till klimatanpassningsplan för Danderyds kommun 2022-2031.pdf

14 december 2021

Förslag till Klimatanpassningsplan för Danderyds kommun 2022 - 2031 Dokumentets syfte Syftet med klimatanpassningsplanen är att sprida kunskap om klimatförändringarna och