Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Hos socialpsykiatrigruppen kan du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning få hjälp med att få din vardag att fungera.

För att få stöd och hjälp behöver du ta kontakt med gruppchef och göra en ansökan. Därefter gör en socialsekreterare en utredning och fattar beslut om vilka insatser du har rätt till. Insatserna utformas tillsammans med dig utifrån ett rehabiliterande synsätt med målsättningen att du ska uppnå en ökad självständighet och delaktighet i samhället.

Insatser som kan ges som bistånd är:

  • boendestöd
  • sysselsättning
  • turbundna resor
  • kontaktperson
  • bostad med särskild service
  • hem för vård och boende (HVB)

Annat stöd:

God man/förvaltare

Personligt ombud

Träfflokal

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Mer information

Om ett barn far illa

Våld i nära relationer

Aleris Psykiatri Danderyd

Aleris Psykiatri Danderyd Psykos

Broschyr psykisk funktionsnedsättning

Foldrar och broschyrer

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Mottagning av nya ärenden
Gruppchef
08-568 911 68

 

Uppdaterad: 2024-04-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.