Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd för att kunna leva så självständigt som möjligt och delta aktivt i samhällslivet.

Stöd till dig med funktionsnedsättning ges utifrån två lagar:

  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • Socialtjänstlagen, SoL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en så kallad rättighetslag som ger dig med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar möjlighet till stöd och service. LSS innehåller tio typer av stöd (som kallas insatser i lagtexten).

Om du inte omfattas av LSS kan du ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL. Ibland kan du ha rätt till insatser enligt både SoL och LSS.

För vem gäller LSS?

För att du ska få insatser enligt LSS så behöver du tillhöra någon av de grupper som beskrivs i lagstiftningen. Det finns tre grupper som kan få hjälp av LSS-lagen (i lagtexten kallas det för personkrets). De tre grupperna är:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld.
  • Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

LSS-handläggaren utreder om du har rätt till det stöd du ansökt om. Alla insatserna är behovsprövade. Det innebär att det är behovet av stöd som avgör vilka insatser som kan beviljas.

Information eller ansökan om hjälp- och stödinsatser:
LSS-handläggare/gruppchef på socialförvaltningen telefon 08-568 910 00

Vilket stöd kan du få inom LSS

Personer med psykisk funktionsnedsättning

Hos socialpsykiatrigruppen kan du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning få hjälp med att få din vardag att fungera. Du kan bli beviljad olika insatser som utformas tillsammans med dig.

Information eller ansökan för psykiskt funktionshindrade:
Gruppchef socialpsykiatri telefon 08-568 910 00

Personer med funktionsnedsättning i behov av hemtjänst

Information eller ansökan om hemtjänst:
Gruppchef för handläggning av hemtjänstärenden telefon 08-568 910 00

Så här ansöker du om hemtjänst i Danderyds kommun

Mer information

Aktiviteter för dig med funktionsnedsättning

Kommunala funktionshinderrådet

Foldrar och broschyrer

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2024-04-11

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.