Uppehåll i hämtning

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Ska din fastighet stå oanvänd under en sammanhängande period om minst sex månader? Då kan du söka dispens från sophämtning. Det innebär att det hushåll som beviljats uppehåll endast betalar en minimiavgift enligt avfallstaxan.

Innan du lämnar in din ansökan tänk på följande: Dispens kan beviljas för en sammanhängande period om minst sex månader och gäller i högst två år. Lämna in din ansökan senast sex veckor innan du vill att dispensen ska börja gälla. Dispenser kan inte medges retroaktivt. Uppehåll medges inte under period då rivningsarbeten och/eller byggnation sker på fastigheten.

Minimiavgiften som tas ut per år är till för att finansiera fasta avgifter för avfallshantering så som personal, utveckling, information och återvinningscentral. Du som har uppehåll i avfallshämtning kan således fortsätta att använda Sörabs återvinningscentraler.

Under beställa och hantera avfallstjänster kan du hitta en e-tjänst där du enkelt kan ansöka om uppehåll i hämtning.

Beställa och hantera avfallstjänster

Det fnns även en blankett om uppehåll i hämtning, den kan du skriva ut själv och posta till Tekniska kontoret.

Blankett om uppehåll i hämtning