Bin i Danderyd

Bin och pollinerare är viktiga för en bra biologisk mångfald. Sedan 2013 har kommunen bikupor placerade i Cedergrenska parken.

Bin har en viktig roll

Danderyds kommun satsar på bin för att uppmärksamma de arbete bina utför och för att bina är hotade globalt. Sjukdomar och alltför stor användning av ogräsbekämpningsmedel och insektmedel inom det storskaliga jordbruket hotar binas fortlevnad.

Förutom att producera honung pollinerar de växter så andra insekter, djur och människor får frukt och bär. Ungefär 30 procent  av den mat vi äter har pollinerats av bin och andra insekter. För att producera ett kilo honung måste honungsbina besöka cirka 1 200 000 blommor.

Bin i Cedergrenska parken

I Cedergrenska parken finns idag tre bikupor utplacerade, varav en är en visningskupa. Bikupor var förr i tiden en självklar del av ett producerande hushåll. Familjen Cedergren var väldigt intresserade av odling och självhushållning och i den andan har bikupor installerats i trädgården för att förbättra pollineringen av fruktträdgården.

Dagens bikupor sköts av vår lokala biodlarförening Danderyd Täby biodlarförening. Föreningen ansvarar för skötseln av kuporna och hjälper till de gånger ett bisamhälle svärmar i kommunen.

Varför svärmar bin?

Svärmning beror på att bina vill föröka sig och sprida sig. De har kanske fått för dåligt med utrymme på sin gamla boplats. Då drar de upp en ny drottning och när hon är på väg att kläckas lämnar den gamla drottningen bikupan med hälften av bina. Svärmen brukar flyga iväg och sätta sig på en gren eller liknande föremål och kan sedan hämtas in av föreningen för att få ett nytt hem i en tom bikupa.

Kontakta Danderyd Täby biodlarförening om du ser en svärm i Danderyd.

Hitta till kuporna

Vill du gå förbi bikuporna finner du dem i Cedergrenska parken, Stocksund.

Kontaktcenter Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30

Uppdaterad: 2023-12-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.