Faderskap, föräldraskap

Föräldrar som inte är gifta när barnet föds ska fastställa faderskapet hos familjerätten.

Familjerätten får en underrättelse från Skatteverket efter barnets födelse och ett brev skickas till modern där hon ombeds ta kontakt med familjerätten för tidsbokning.

För sammanboende föräldrar fastställs faderskapet genom en enklare utredning. För föräldrar som inte är sammanboende är utredningen något mer utförlig. 

I samband med fastställandet kan föräldrar anmäla till Skatteverket att de önskar ha gemensam vårdnad om barnet. Har ni inte anmält gemensam vårdnad har mamman automatiskt ensam vårdnad. 

När två kvinnor blir föräldrar genom assisterad befruktning upprättas istället en bekräftelse av föräldraskapet.

När en ensamstående kvinna blir förälder genom assisterad befruktning, läggs istället faderskapet ner efter utredning hos familjerätten.

På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om bland annat jämställdhetsbonus och underhållsstöd.

På Skatteverkets hemsida kan du få mer information om att vara nybliven förälder.

Om samarbetssamtal för föräldrar som inte är överens om vårdnad och umgänge

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd
08-568 910 00

familjeratten@danderyd.se

Uppdaterad: 2021-02-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.