Faderskap, föräldraskap

Fr o m 1 januari 2022 är det enkelt att själv fastställa faderskap på skatteverkets hemsida. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Är du gift med någon som fött barn fastställs du automatiskt som förälder.

Här kommer du till skatteverkets hemsida för att använda e-tjänsten

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte kan använda tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden. Ni kan då kontakta familjerätten enligt nedan kontaktuppgifter om barnet är folkbokfört i Danderyd.

För sammanboende föräldrar fastställs faderskapet genom en enklare utredning. För föräldrar som inte är sammanboende är utredningen något mer utförlig. 

I samband med fastställandet kan föräldrar anmäla till Skatteverket att de önskar ha gemensam vårdnad om barnet. Har ni inte anmält gemensam vårdnad har mamman automatiskt ensam vårdnad. 

När två kvinnor blir föräldrar genom assisterad befruktning upprättas istället en bekräftelse av föräldraskapet.

När en ensamstående kvinna blir förälder genom assisterad befruktning, läggs istället faderskapet ner efter utredning hos familjerätten.

På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om bland annat jämställdhetsbonus och underhållsstöd.

På Skatteverkets hemsida kan du få mer information om att vara nybliven förälder.

Om samarbetssamtal för föräldrar som inte är överens om vårdnad och umgänge

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd
08-568 910 00

familjeratten@danderyd.se

Uppdaterad: 2022-01-13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.