Parkeringsböter

Det finns två sorters parkeringsböter, parkeringsanmärkning och kontrollavgift. Om du har fått en bot som du anser vara felaktig kan du överklaga den. Ärendet ses då över och man undersöker om de direktiv som finns har följts. Se nedan vem du ska vända dig till för respektive bot.

Överklaga en parkeringsanmärkning

  • Ska överklagas till Polismyndigheten
  • Gäller generell kommunal mark såsom exempelvis gator
  • Boten ska betalas oavsett om du tänkt överklaga eller inte

Överklaga parkeringsanmärkning polisen.se

Överklaga en kontrollavgift

  • Ska överklagas till det parkeringsbolag som står längst ner på boten
  • Gäller oftast fastighetsmark
  • För frågor om parkeringsregler vid en specifik fastighet ska fastighetsförvaltaren kontaktas.
  • Boten ska inte betalas om du tänkt överklaga

Privat fastighetsmark

Boten "kontrollavgift" gäller även för privat fastighetsmark. Varje enskild markägare bestämmer själv vilket parkeringsbolag de ska använda. Det är därför viktigt att du läser igenom din bot för att överklaga till rätt instans.

Vill du veta vilka trafikregler som gäller för en specifik adress eller område kan du besöka Transportstyrelsens tjänst för trafikregler. Som bilägare är det du som har ansvar för att ta reda på vilka parkeringsregler som gäller överlag och för området där du parkerar ditt fordon.

Transportstyrelsens tjänst för trafikregler

Kommunens parkeringsvakter

Danderyds kommun har ett ramavtal med QSG Bevakning AB för all parkeringsövervakning på kommunal mark samt kommunens fastighetsmark. Parkeringsvakterna får ingen provision för att skriva parkeringsböter och svarar inte heller på frågor om enskilda parkeringsärenden. All kommunikation om en parkeringsbot tas med den instans som har hand om överklagan, exempelvis polisen.

Vilka belopp gäller?

700 kronor vid stoppförbud, parkerat på rörelsehindrad plats, framför övergångsställe, lastzon eller korsning.

300 kronor vid mindre överträdelser.

Tappat bort din parkeringsanmärkning eller kontrollavgift?

Om du har tappat bort din parkeringsanmärkning eller kontrollavgift kommer det skickas ut en påminnelse till bilägaren. Första påminnelsen är gratis.

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.