Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Lathundar till er som arbetar med Hypernet (Danderyd 24)

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Här finns lathunder som hjälper er som arbetar med Hypernet (Danderyd 24). Lathundarna kommer successivt att läggas ut på denna webbsida.

Skola - Hantera inflytt och byte

Skola - Klassuppflyttning

Skolval - Godkänna_Avböja Danderydselev

Skolval - Klassplacera

Skolval - Placera elever på fritidshem