Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Lathundar till er som arbetar med Hypernet (Danderyd 24)

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Här finns lathunder som hjälper er som arbetar med Hypernet (Danderyd 24). Lathundarna kommer successivt att läggas ut på denna webbsida.

Skola - Hantera inflytt och byte

Skola - Klassuppflyttning

Skolval - Godkänna_Avböja Danderydselev

Skolval - Klassplacera

Skolval - Placera elever på fritidshem