Support för Ipad och Meetings

Kontaktinformation

Ipad och Meetings support

Kontakta oss

Postadress: Box 66, 182 05 Djursholm

Danderyds kommun har en digital distribution av nämndhandlingar till kommunens förtroendevalda. Kommunens förtroendevalda får låna varsin Ipad för att kunna ta del av kallelser och handlingar till sina sammanträden. I Ipaden finns applikationen Meetings + . användarnamn och lösenord kvitteras ut då man kvitterar ut sin Ipad.

Vanliga frågor och svar – Mötesappen Meetings +

Hur kommer jag åt handlingar ?

Du kan  komma åt handlingarna via din Ipad eller via Mötesportalen: https://meetingsplus2.danderyd.se

Du loggar in med ditt användarnamn och lösenord,samma som du använder till applikationen Meetings/Meetings +.

Användarnamn och lösenord är samma på dessa inloggningar.

Saknar du Användarnamn och lösenord kontakta din nämndsekreterare.

Jag får felmeddelandet: ”Inloggningsfel. Inloggningen misslyckades” ,"Serverfel"

1. Kontrollera att du har 4g eller wifi. I vänster hörn på din ipad så står det 4g eller är en symbol för wifi (en trekant med flera streck). Om det inte är det utan står sim låst då sätt ipad i flygplansläge via applikationen inställningar och välj flygplansläge,slå sen av flygplansläge och ange din pinkod för simkort

2. Du har skrivit fel användarnamn eller lösenord. . 

 

Kvarstår problemen?

Om du behöver hjälp kan du kontakta supporten på vardagar under ordinarie arbetstid. Vi ger inte support för privata appar eller andra funktioner som inte rör ditt uppdrag som förtroendevald:

Kontakta supporten

Mer information

Återlämna surfplatta efter slutfört uppdrag som förtroendevald

Riktlinjer för surfplattor och digitala möteshandlingar för förtroendevalda