Danderyds Hembygdsförening bjuder in till Hembygdscafé

Datum och tid: 2018-11-10 kl. 13:00 – 16:00
Arrangör: Danderyds hembygdsförening

Hembygdsförening visar bilder från det gamla Danderyd: Danderyds Hembygdsförening visar bilder som Marianne Johnson (Fridenman) har donerat. Marianne är dotter till Harry och Rut Johnson som drev Pappershandeln i Nora torg. Hon närvarar själv och kommenterar sina bilder. Bilderna är från Nora-Klingsta-området från 30-t och framåt.

Kaffe och hembakat till självkostnadspris. Bildvisningen börjar 13.30.

Plats: Hembygdscafé i Hembygdsgården på Hästhagsvägen 7. Danderyds. 

Välkomna!

För detaljer om tema denna månad se vår hemsida: www.hembygd.se/danderyd.

Karta