Förslag till avtal om Mörby centrum klart

2013-10-01 09:00

Förhandlingarna mellan Danderyds kommun och Diligentia om utveckling och ombyggnad av Mörby centrum är nu avslutade.

Förslaget till avtal kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 21 oktober.

Detaljplanen för området fastställdes 2010 och har vunnit laga kraft. Det nya avtalet ersätter ett tidigare avtal och skiljer sig från detta framför allt på tre
punkter:

  • det höghus om 28 våningar som planen medger blir max 10 våningar
  • kommunens byggrätter för bostäder längs med Golfbanevägen kommer att säljas enligt anbudsförfarande
  • lokalgatan Mörbyleden kommer inte att sänkas, vilket minskar kommunens kostnader

– Förslaget till avtal innebär att danderydsborna äntligen kommer att få ett utbyggt och upprustat Mörby centrum samt att utemiljön i form av gator och parker fräschas upp, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M).

– Jag är särskilt glad över att det tidigare planerade 28-våningshuset inte kommer att byggas och att kommunens byggrätter för bostäder kommer att säljas till högstbjudande, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Siv Sahlström (C).

– Torgmiljön runt centrum får nu en välbehövlig ansiktslyftning. Dessutom får vi möjlighet att skapa en smidigare omstigning mellan buss och tunnelbana, säger kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Bengt Sylvan (FP).

För ytterligare information
Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande (M), tel 08-568 910 10
Siv Sahlström, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (C), tel 08-568 910 37
Bengt Sylvan, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (FP), tel 070-777 56 91

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Förslag till avtal om Mörby centrum klart

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.