En bisvärm på din tomt?

2018-05-30 09:38

Bin

Om du skulle hitta en bisvärm i din trädgård har den förmodligen rymt från en biodlare i jakt på en större bostad. Du har då möjlighet att snabbt få hjälp med att få dem hämtade av en biodlare.

Hjälp eller rättare sagt Hurra! En bisvärm!

Nu med det långvariga högtrycket kan det hända att man får en bisvärm i sin trädgård då bina har väldigt snabb utveckling och det kan vara svårt för biodlaren att hänga med. Då kan det ibland hända att bina svärmar för att hitta en ny och rymligare bostad. I första skedet hittar de en plats en bit ifrån kupan där de hänger som en stor biklump för att deras scouter ska hitta en ny bostad. Det kan ta några timmar, och eftersom de är så fokuserade på att svärma så är de väldigt lugna. Nu har en biodlare chansen att komma dit och hämta samhället. På Danderyds Täby Biodlares hemsida finns ett antal akutnummer till biodlare som bor i kommunen. Av dessa kan någon förmodligen komma ut snabbt och hämta hem bina.

Läs mer på Danderyd Täby Biodlares hemsida om bin och deras fascinerande liv.
http://danderydtabybiodlare.se

Bikupor i Cedergrenska parken

Du vet väl att kommunen har bikupor i samarbete med Danderyd Täby biodlarförening i Cedergrenska parken?