Kulturrådet satsar på Danderyds bibliotek

2018-11-27 12:09

Utomhusbild från Djursholms bibliotek med människor utanför

Tack vare ett ekonomiskt bidrag från Kulturrådet kommer fler satsningar nu kunna göras för att kommunens fyra folkbibliotek ska bli ännu bättre på att locka både gammal och ung.

Biblioteken har en viktig roll som demokratisk mötesplats för alla, där bland annat bildning, språkutveckling och läsningen ska främjas. För att få fler personer att besöka biblioteken, genomför Kulturrådet en satsning med ekonomiskt stöd inom ramen för projektet Stärkta bibliotek.

Av dessa pengar har nu drygt en halv miljon kronor tilldelats Danderyds bibliotek.

Utveckling av nya tjänster för ungdomar och äldre

- Jag är jätteglad över att vi nu får möjlighet att lägga extra kraft på att utveckla våra fina bibliotek. Vi kommer bland annat kunna tillsätta en tjänst under ett år som kommer att fokusera på att utveckla våra tjänster för ungdomar och äldre, säger Danderyds kultur- och bibliotekschef Kerstin Hassner.

- Drömmen är ju att alla unga i Danderyd ska veta vad biblioteken har att erbjuda och känna att de är en viktig och naturlig plats för att inhämta information och ta del av upplevelser. Här har jag förstås stora förhoppningar på att vi kommer att kunna erbjuda just detta i det nya biblioteket i Mörby centrum, berättar Kerstin Hassner.

Mer information om Danderyds bibliotek