Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Nöjda Danderydsbor

2018-02-12 16:19

Danderydsborna är nöjda med att leva och bo i kommunen, och rekommenderar gärna vänner och bekanta att flytta hit. Det visar Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2017.

I medborgarundersökningen har närmare 500 Danderydsbor svarat på frågor om 

-       att leva och bo i kommunen

-       kvaliteten på kommunens verksamhet

-       sitt eget inflytande i kommunen.

De områden som behöver uppmärksammas i Danderyd för att öka andelen nöjda kommuninvånare är trygghet, fritidsaktiviteter och bostäder. Högst betyg av medborgarna fick utbildnings- och arbetsmöjligheter samt kommunikationer i kommunen.

Läs mer: SCB:s medborgarundersökning

SCB: Medborgarundersökning 2017 – Danderyds kommun

SCB: Medborgarundersökning 2017 – Danderyds kommun – tabell- och diagrambilaga

SCB: Medborgarundersökning 2017 – Danderyds kommun – rapportbilaga