Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Nöjda Danderydsbor

2018-02-12 16:19

Danderydsborna är nöjda med att leva och bo i kommunen, och rekommenderar gärna vänner och bekanta att flytta hit. Det visar Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2017.

I medborgarundersökningen har närmare 500 Danderydsbor svarat på frågor om 

-       att leva och bo i kommunen

-       kvaliteten på kommunens verksamhet

-       sitt eget inflytande i kommunen.

De områden som behöver uppmärksammas i Danderyd för att öka andelen nöjda kommuninvånare är trygghet, fritidsaktiviteter och bostäder. Högst betyg av medborgarna fick utbildnings- och arbetsmöjligheter samt kommunikationer i kommunen.

Läs mer: SCB:s medborgarundersökning

SCB: Medborgarundersökning 2017 – Danderyds kommun

SCB: Medborgarundersökning 2017 – Danderyds kommun – tabell- och diagrambilaga

SCB: Medborgarundersökning 2017 – Danderyds kommun – rapportbilaga