Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Nöjda Danderydsbor

2018-02-12 16:19

Danderydsborna är nöjda med att leva och bo i kommunen, och rekommenderar gärna vänner och bekanta att flytta hit. Det visar Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2017.

I medborgarundersökningen har närmare 500 Danderydsbor svarat på frågor om 

-       att leva och bo i kommunen

-       kvaliteten på kommunens verksamhet

-       sitt eget inflytande i kommunen.

De områden som behöver uppmärksammas i Danderyd för att öka andelen nöjda kommuninvånare är trygghet, fritidsaktiviteter och bostäder. Högst betyg av medborgarna fick utbildnings- och arbetsmöjligheter samt kommunikationer i kommunen.

Läs mer: SCB:s medborgarundersökning

SCB: Medborgarundersökning 2017 – Danderyds kommun

SCB: Medborgarundersökning 2017 – Danderyds kommun – tabell- och diagrambilaga

SCB: Medborgarundersökning 2017 – Danderyds kommun – rapportbilaga