Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Samlaren flyttar

2018-02-16 14:22

Samlaren, miljöskåpet för smått elavfall, flyttar på tisdag, 20 februari. Från och med tisdag kommer du att hitta Samlaren utanför biblioteket på plan 5 i Mörby centrum.

Du tar dig till plan 5 med hiss 13. Samlaren finns för dig som vill återvinna och lämna gamla batterier, småelektronik och ljuskällor som inte är lysrör.