Sökes: Förslag på plats för ny hundrastgård

2018-11-15 13:41

Hund

Nu samlar tekniska kontoret in förslag på bra platser för en ny hundrastgård. Förslagslådan är öppen fram till den 31 december.

Det finns behov och önskemål om fler hundrastgårdar i Danderyds kommun. Idag finns det bara en hundrastgård i kommunen och därför har tekniska kontoret fått i uppdrag av tekniska nämnden att ta fram förslag på bra platser att anlägga hundrastgårdar på framöver. Innan det arbetet startar vill tekniska kontoret få tips från invånare, med eller utan hund.

- Vi vill gärna veta mer om var hundägare skulle vilja ha en hundrastgård i kommunen. Vilka idéer och önskemål som finns ute hos våra invånare. Förslagen blir ett bra underlag för oss i arbetet med att inventera lämpliga platser att föreslå för den tekniska nämnden, säger Karin Almén, stadsträdgårdsmästare, tekniska kontoret.

Vad händer sen?

Förslag och idéer kan lämnas via vårt förslagsformulär från den 14 november till den 31 december. Förslagen blir en idébank i tekniska kontorets arbete.

De fortsätter sedan arbetet med att gallra och se över vilka platser som lämpar sig bra för hundrastgårdar. Det är många aspekter som spelar in. Bland annat gäller det att platsen:

  • Inte är allt för nära bebyggelse.
  • Passar för en avgränsad hundrastgård.
  • Inte stör djur och natur.
  • Passar många användare.

Tekniska kontoret avgör slutgiltigt vilka tre-fyra förslag på lämpliga platser som presenteras för tekniska nämnden i början på 2019. När nämnden har tagit beslut om plats får tekniska kontoret i uppdrag att planera och anlägga hundrastgården.

Lämna ditt förslag

Förslagslåda för ny hundrastgård