Trygghetsenkät 2016

Kontaktinformation

Säkerhetschef Johan Nordenmark


Trygghetsenkäten genomfördes under våren 2016. Läs en sammanfattning av svaren.

Sammanfattning trygghetsankät 2016

Analys och åtgärder

Enkäten har sammanställts och många synpunkter, erfarenheter och tips har framkommit. De utgör en del av det material som sammanställdes till en lägesrapport av brott och trygghet i kommunen. Lägesrapporten ligger till grund för polisens och kommunens handlingsplan för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetat i kommunen för 2017-2018.

I analysen framkom det tydligt att det finns personer som upplever att deras utrymme begränsas för att de är otrygga. De vill inte gå ensamma till vissa platser vissa tider. Många av de problem med otrygghet som är belysta är kända av polis och kommun och de sker arbete för att minska den och öka tryggheten.

Det har också inkommit många positiva förslag. Invånare och besökare har många tankar och idéer och känner till många sätt att förebygga otrygghet. Många beskriver att de hjälper och utbyter erfarenheter med varandra - grannar, vänner och släktingar.

Tack alla som deltog!