Förberedande kurser

Här hittar du ett antal kurser som ligger utanför de vanliga terminskurserna. Kurserna är öppna för alla som uppfyller angiven ålder och förkunskaper. Syftet är att ge en förberedelse till de som önskar söka in på specifik skola/klass. Notera att det kan tillkomma kurser under läsåret - du hittar dem i så fall i kurskatalogen!

Musikteori

 

Notläsning och musikteori för sångare

Startar vårterminen 2018 - du bokar plats via kurskatalogen. Har du frågor kontakta Maria Uddunge ()