Teknik

I teknikämnet hjälper vi eleverna på Mörbyskolan att utveckla sin tekniska förståelse och kompetens.

Eleverna lär sig grunderna inom ritteknik och skapar digitala samt fysiska modeller. Dessutom lär de sig analysera olika tekniska system, bland annat internet. Eleverna får prova på lödning och att utforma egna elektroniska kretsar.De jobbar också med tillämpad mekanik i olika konstruktioner där rörelse och kraftöverföring är centrala.