Lärare 2016/17

Lärare

Almkvist, Fredrik - Lärare SO

Andreasson, Frida - Lärare Musik, Mentor 9D 

Apelman, Monke - Lärare Trä- och metallslöjd, Mentor 9A 

Berglund, Stefan - Lärare Ma/NO, Mentor 8D

Bergström, Rasmus - Lärare ENG, Mentor 8E

Billger, Maria - Lärare Ma/NO, Mentor 7F

Bjarneby, Emma - Lärare SPA, Mentor 9E

Carlgren, Olle - Lärare Ma/NO, Mentor 7D

Davidsson, Maria - Lärare Ma/NO, Mentor 9C 

Demir, Suheyla - Lärare Ma/NO, Mentor 7A

Eldin Ericsson, Johanna - Lärare Ma/NO, Mentor 9D

Falk Johansson, Fredrik - Lärare SO, Mentor 7A

Gerdin, Kerstin - Lärare Textilslöjd, Mentor 7D

Helleblad, Maria - Lärare SV och DEU, Mentor 8C

Hofman, Jessica -  Lärare SV och IDH, Mentor 7C

Holmström, Elinor - Lärare SV, Mentor 9E

Isacsson, Henrik - Lärare SO, Mentor 7E

Jerresand, Lisa - Lärare HKK, Mentor 8F

Jevring, Cecilia - Lärare ENG, Mentor 9A

Johansson, Jenny - Lärare Ma/NO, Mentor 8A

Kollberg, Johan - Lärare Ma/NO, Mentor 7B

Lagerlöf, Else-Marie - Lärare SV och DEU, Mentor 8F 

Larsson, Stefan - Lärare IDH, Mentor 9B

Lasses, Stig - Lärare Trä- och metallslöjd

Lindblom, Johan - Lärare Ma/NO, Mentor 8C 

Linder, Monika - Lärare SO, Mentor 9C

Lindström Dixelius, Isabelle - Lärare SO och IDH, Mentor 8B 

Löfving, Rebecka - Lärare SVA

Norin Odelberg, Helena - Lärare SV och FRA, Mentor 8A

Ohlin, Fredrik - Lärare Ma och IDH, Mentor 7C

Pena, Angelina - Lärare SPA, Mentor 8D

Rezaei, Aram - Lärare ENG och IDH, Mentor 7F

Sturk, Birgitta - Lärare Ma/NO, Mentor 8F

Svanberg, Mats - Lärare Ma/NO, Mentor 8D

Svantesson, Ida - Lärare SV, Mentor 7B 

Swahn, Tove - Lärare SPA, Mentor 9B

Swanström, Marie - Lärare HKK, Mentor 8B

Wickman, Alexzandra -Lärare Musik, Mentor 7E

Yeghsanian, Rima-Rita - Lärare Bild