Skolledning

Rektor Isabel Rodriguez


08-568 914 42

Bild kopplad till rektorsbrevet

Biträdande rektor Bengt Axelsson


08-568 914 43

bengtaxelssonbitradanderektor