Reidmar 7 och 8 - bostäder

Reidmar 7 & 8: Inom markerat område planeras bostäder.

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Processbild som visar standardförfarande, planförslag utformas.

Bilden visar hur långt processen har kommit.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav den 3 oktober 2016 byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för flerbostadshus inom fastigheterna Reidmar 7 och 8, vid Vendevägen 62. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 40 lägenheter och att skapa nya lokaler för befintlig förskola och skola.

Beslut KS 2016-10-03 § 113

Handlingar

Start-PM

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.