Rinkebyskogen: Vi gallrar träd

Enebyberg

Gäller från: 17 maj 2021 08:00

Beräknas klart: 30 juni 2021 17:00

Vi gallrar skuggande träd i det östra skogsbrynet i Rinkebyskogen. Insatsen görs för att få ner mer ljus till de äldre öppna och halvöppna markerna i Enebyberg.

Insatsen är en del av kommunens naturvårdsarbete och görs för att träden annars skuggar ut markvegetationen, buskage och gräsmarker.

Senaste åtgärden som utfördes i området skedde för ca 10 år sedan när det gäller större träd, så nu är det dags igen.

Sly, buskar och mindre träd ska vara kvar eftersom det är viktigt att hålla en kontinuitet i naturen.

Detta görs

  • Höga träd i bestånden plockas ur så att skogsbrynet får en något glesare trädbeväxning samt att trädbrynet blir lägre.
  • Stockar och stammar lämnas i naturreservatet för att fungera som faunadepåer för bl a insekter. Även i viss grad ris från kronorna lämnas. Delar av materialet kan komma att köras bort.
  • Arbetet görs av entreprenör Jacksons trädvård på uppdrag av kommunen.

Var?

  • Rinkebyskogens naturreservat, kant mot Enebyberg norr om Eneby skogsväg.

Så påverkas du

  • Entreprenören varnar för trädfällning bland de lokala stigarna när arbete pågår.

Frågor

Kontakt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.