Vattentornets dag

Öppet hus i Djursholms Vattentorn. Kl. 14 information om vattentornets historia, tillkomst och funktion, och inte minst om vad som finns i tornet i dag.

Arrangör: Danderyds arkivförening, Samfundet Djursholms Forntid och Framtid, STF Stockholm Nordost
Datum: 18 maj 2019
Tid: 13:00 - 16:00