Tillkännagivande av justerat protokoll för utbildningsnämnden 2020-05-19

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-20

Paragraf

51-52

Datum då anslaget tas ned

2020-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Sekreterare

Katarina Wästlund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.