Tillkännagivande av justerat protokoll kultur- och fritid

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-20

Plats och tid

Banérsalen kl.19:00

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-26

Paragraf

§26-36

Datum då anslaget tas ned

2021-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Sekreterare

Inger Bark Zetterstedt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.