Frågor och svar om budgetförslaget 2020

Här är svar på några vanligt förekommande frågor.

Danderyd beskrivs ofta som Sveriges rikaste kommun, hur kan ni ha svårt att balansera budgeten?

Det är sant att vi har många invånare med goda inkomster, men det innebär inte att vi är en rik kommun.  Danderyd betalar in mest per invånare till det så kallade utjämningssystemet, närmare 600 miljoner kronor varje år och det ökar i takt med att övriga kommuner går sämre. Våra medborgare betalar mer än 17 000 kronor om året till andra kommuners verksamhet. Det är nästan dubbelt så mycket som kommun nummer två på listan, Lidingö. Det innebär exempelvis att vi efter skatteutjämning har 3 700 kronor mindre i skatteintäkt per invånare än vad exempelvis Malmö har.

Hur planerar ni genomföra besparingarna?

Vårt mål är att så långt det går värna kvaliteten i kärnverksamheten. Därför kommer vi först och främst att hitta effektiviseringar och besparingar exempelvis i hur vi utnyttjar lokaler. På en rad områden satsar vi idag mer på förskola, skola och äldrevård än jämförbara kommuner, som Täby, Nacka och Lidingö. Det kommer vi att fortsätta att göra. Men pengarna ska gå till verksamheten, inte tomma lokaler eller skolplatser.

Kommunledningskontoret har ökat sin budget under fyra år (2014-2018), hur kommer det sig?

Kommunledningskontoret kommer att spara 10 miljoner kronor. Det är riktigt att budgeten tidigare har ökats, men det beror på att kommunledningskontoret har fått utökade uppgifter. Dessutom ger kommunledningskontoret ett effektivare och mer kvalificerat stöd till övriga verksamheter inom områdena ekonomi, upphandling, kommunikation, juridik, och IT.

Kommunledningskontoret har även nya uppgifter, exempelvis att utveckla och driva e-tjänster. Kontaktcenter som finns i Mörby centrum har också ökat tillgängligheten till kommunal service. Uppgifter inom detaljplanering har överförts från Miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Till det kommer behov att möta ökade krav i och med EU:s datalagringsdirektiv GDPR och utökat arbete med IT-säkerhet, men även nya krav från staten på kommunernas arbete med civilförsvaret.

Kommunen har tidigare sålt av tillgångar för att täcka driftskostnader, hur tänker ni hantera det framöver?

Det här har varit ett vanligt sätt att balansera budgeten i många kommuner, inte minst i storstadsregionerna med höga markpriser. Sedan 2014 skulle budgeten för Danderyds kommun utan exploateringsintäkter ha gått med underskott varje år, sammantaget över åren sedan 2014 på närmare 500 miljoner kronor. När försäljningar av kommunala tillgångar under förra året inte blev av såsom budgeterat har det ekonomiska läget snabbt blivit sämre då kommunen inte heller har haft någon buffert genom överskottsmål. Vi kommer från nästa år att sluta räkna in exploateringsintäkterna och strävar efter att ha balans utan försäljningar.

När kommer ni att sänka skatten?

Den uttalade ambitionen från den politiska majoriteten är att på sikt sänka skatten, men när så kan ske är inte bestämt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.