Årsredovisningen för 2020 beslutad

Den 17 maj beslutade kommunfullmäktige om årsredovisningen för 2020. Det ekonomiska resultatet för 2020 uppgår till 195,8 miljoner kronor medan balanskravsresultatet uppgår till cirka 184,4 miljoner kronor.

Kommunens ackumulerade underskott uppgår enligt balanskravet till minus 28,3 miljoner kronor. Kommunen hade budgeterat ett positivt resultat enligt balanskravet om cirka 159 miljoner kronor främst för att reglera det ackumulerade underskottet.

Ta del av årsredovisningen, resultatet och måluppfyllelsen för 2020 i sin helhet:

årsredovisning 2020

Ta del av tidigare webbnyhet om det preliminära resultatet (från 21 april:)

Danderyds kommun redovisar ett positivt och kostnadseffektivt resultat för 2020.