Danderyds kommun tar över Torgets servicebostad

8 april övergår LSS-boendet Torgets servicebostad i kommunal regi. Boendet ligger i Stocksund och drevs tidigare av Frösunda Omsorg.

Danderyds kommun tar över den befintliga verksamheten inklusive nuvarande personal som har valt att arbeta kvar.

Susann Broman, verksamhetschef för LSS inom Danderyds kommun, kommenterar förändringen:

- Det är jättekul att Danderyds kommun nu driver flera LSS-verksamheter. Det finns nu möjlighet till ökat samarbete och erfarenhetsutbyte med kommunens två andra LSS-boenden, Nora torgs servicebostad och Lyckovägens gruppbostad.

Torgets servicebostad nås på 08-568 911 00.