Detaljplanen för nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende antagen

Den 30 mars beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för det nya vård- och omsorgsboendet och korttidsboendet inom kvarteret Ginnungagap i Djursholm.

Först när den nya detaljplanen har fått laga kraft börjar den gälla som underlag för ansökan om bygglov och fastighetsbildning. Det beräknas tidigast kunna ske den 28 april 2020. 

Protokollet beräknas justeras den 7 april.