Eldningsförbud upphävs från 4 juli

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län sedan 4 juli.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Elda säkert i naturen

Länsstyrelsen i Stockholm

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster

Storstockholms brandförsvar

Södertörns brandförsvarsförbund

Brandkåren Attunda

Räddningstjänsten Norrtälje